08/04/11 - 16:27

Ανάκληση δελτίων για Εθνικό και Ιωνικό!

"Βόμβα" στη Φούτμπολ Λίγκα μετά από την απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας και Μετέγγραφων, που ανακάλεσε τα δελτία των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων!

Ανάκληση δελτίων για Εθνικό και Ιωνικό!
47.267views 0shares

Αναλυτικά η απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας και Μετεγγραφών της ΕΠΟ για την ΠΑΕ Εθνικός:

Η Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών της ΕΠΟ κατά τη συνεδρίασή της στις 8-4-2011 με την υπ' αριθμόν 662/11 απόφασή της:

1.Ανακαλεί τα δελτία αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ Εθνικός Μάνης που εκδόθηκαν τη μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου 2011 λόγω δόλιας έκδοσής τους σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1γ του ΚΑΠ Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων.

2.Επιβάλλει στην ΠΑΕ Εθνικός Μάνης χρηματική ποινή ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1γ του ΚΑΠ Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων.

3.Αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης στα αρμόδια όργανα.

Ιδού και η αντίστοιχη απόφαση για την ΠΑΕ Ιωνικός:

Η Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών της ΕΠΟ κατά τη συνεδρίασή της στις 8-4-2011 με την υπ' αριθμόν 663/11 απόφασή της:

1.Ανακαλεί τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΑΟ Ιωνικός, που εκδόθηκαν τη μετεγγραφική περίοδο Ιανουαρίου 2011, λόγω δολίας έκδοσής τους σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1γ του ΚΑΠ Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων.

2.Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΟ Ιωνικός χρηματική ποινή ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1γ του ΚΑΠ Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων.

3.Αποστέλλει τον φάκελο της υπόθεση στα αρμόδια όργανα.

Παράλληλα, η αντίστοιχη Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εξέτασε την ένσταση που είχε κάνει η ΠΑΕ Ιωνικός κατά του Θρασύβουλου και απεφάνθη ότι δεν συντρέχει λόγος ανάκλησης δελτίων για την ομάδα της Φυλής.

Η Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών της ΕΠΟ κατά τη συνεδρίασή της στις 8-4-2011 με την υπ' αριθμόν 664/11 απόφασή της:

1.Λόγω της σοβαρότητας του θέματος επελήφθη αυτεπάγγελτα της καταγγελίας της ΠΑΕ ΑΟ Ιωνικός κατά της ΠΑΕ Θρασύβουλος Φυλής για δόλια έκδοση δελτίων αν και η ΠΑΕ ΑΟ Ιωνικός παραιτήθηκε από τη κατατεθείσα αίτηση-καταγγελία.

2.Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα καταγγελλόμενα και διερεύνησε τους ισχυρισμούς και αφού έλαβε υπόψη τα αποσταλθέντα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έγγραφα από τους αρμόδιους φορείς ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, αποφαίνεται ότι τα κατατεθέντα έγγραφα είναι νόμιμα και ως εκ τούτου καλώς εξεδόθησαν τα δελτία αθλητικής ιδιότητας στους ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ Θρασύβουλος Φυλής.

Με νέα ανακοίνωση που εξέδωσε η επιτροπή της Ομοσπονδίας υπογραμμίζει ότι λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος θα διεξαχθεί αντίστοιχος έλεγχος εγκυρότητας των δελτίων και στις υπόλοιπες ΠΑΕ:

Η Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή της στις 8-4-2011, μετά και τις εκδοθείσες αποφάσεις 662, 663 και 664/11, με την υπ’ αριθμόν 665/11 απόφασή της λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων θα προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο όλων των εκδοθέντων δελτίων αθλητικής ιδιότητας επαγγελματιών ποδοσφαιριστών κατά τη μετεγγραφική περίοδο Ιανουαρίου 2011.

Πηγή: mikriliga.com