18/06/11 - 13:16

Νέα εποχή μετανάστευσης

Μέρα με τη μέρα όλο και περισσότεροι Έλληνες σκοπεύουν να φύγουν από τη χώρα αναζητώντας ένα καλύτεροι αύριο σε μία χώρα του εξωτερικού.

Νέα εποχή μετανάστευσης
47.714views 0shares

Παράλληλα δεν είναι λίγοι οι Έλληνες που πιστεύουν πως ο μεγάλος αριθμός συνταξιοδοτήσεων δεν δημιουργεί σημαντική ευκαιρία στην καριέρα τους, σύμφωνα με τα πορίσματα διεθνούς έρευνας.

Από την έρευνα προκύπτει πως η αυτοπεποίθηση των Ελλήνων εργαζομένων μειώνεται ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται το ποσοστό όλων όσων ανησυχούν ότι θα χάσουν την εργασία τους.

Το ποσοστό των Ελλήνων που πιστεύει ότι η διατήρηση των ταλαντούχων και μορφωμένων εργαζομένων είναι ένα σημαντικό ζήτημα είναι μικρότερο από αντίστοιχα ποσοστά σες άλλες χώρες, ενώ το 1/3 όσων ερωτήθηκαν δεν είναι αρνητικοί στο να εργαστούν για δύο χρόνια έξτρα μετά την κάλυψη του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης χωρίς να λάβουν αύξηση απολαβών.

Αυτά είναι κάποια από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει μεταξύ άλλων η έρευνα Workmonitor, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Randstad, και εξετάζει δεδομένα που επικρατούν στην αγορά εργασίας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη.
Αντίστοιχες μελέτες του παρελθόντος που αφορούν την αγορά εργασίας, έχουν καταγράψει δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη και στην Αμερική, σχετικά με την αύξηση της ζήτησης και τη μείωση της προσφοράς στην αγορά εργασίας, η οποία προκύπτει εξαιτίας της γήρανσης ή της συρρίκνωσης του εργατικού δυναμικού.

Για την χώρα μας τα αποτελέσματα της Workmonitor δεν μπορούν αποκλειστικά να αποδοθούν στις δημογραφικές αλλαγές, πρέπει να ληφθεί υπόψη και το περιβάλλον προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτό το διάστημα.

Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, μόνο το 48% θεωρεί ότι θα έχει νέες ευκαιρίες για την καριέρα του από τον σχετικά μεγάλο αριθμό εργαζομένων που θα αποφασίσει να συνταξιοδοτηθεί στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι το 52% των ερωτηθέντων κρίνει ότι ο αριθμός των εργαζομένων που θα συνταξιοδοτηθεί δεν θα δημιουργήσει καμία νέα ευκαιρία για την καριέρα τους.

Εξαιτίας του πολιτικό-οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, από το δείγμα των 405 εργαζόμενων που ερωτήθηκαν, οι 376, ποσοστό 93%, δήλωσαν ότι στο μέλλον ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι θα φύγουν από την Ελλάδα για να εργαστούν στο εξωτερικό.

Για τις περισσότερες χώρες σε όλο τον κόσμο, η διατήρηση των ταλαντούχων και μορφωμένων εργαζομένων αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να ισχύει για την Ελλάδα, σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία της έρευνας.

Μόλις το 39% όσων έλαβαν μέρος στην έρευνα, θεωρεί ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων τους που αποχώρησαν από τον εργοδότη στον οποίο απασχολούνταν, συγκαταλέγονταν σε αυτούς που είχαν καλή επίδοση στην εργασία τους. Αντίστοιχα, το ίδιο ποσοστό σε άλλες χώρες όπου διαπιστώθηκε αποχώρηση υπαλλήλων με καλές επιδόσεις ήταν: στην Κίνα 75%, στην Ινδία 71%, στην Ελβετία 65% και στη Χιλή 60%.

Σε ποσοστό 61% οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η καριέρα τους πλέον απαιτεί καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση σε σχέση με το παρελθόν, ενώ το 68% των εργαζομένων πιστεύει ότι οι απαιτήσεις για την τρέχουσα θέση εργασίας τους έχουν αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο.

Το 34% των ερωτηθέντων θα ήταν θετικοί στο ενδεχόμενο να εργαστούν για επιπλέον 2 χρόνια μετά την κάλυψη του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση και χωρίς να λάβουν κάποια αύξηση στις απολαβές τους. Παρόλα αυτά το 51% δήλωσε ότι θα το έκανε μόνο εφόσον θα υπήρχε κάποιο κίνητρο.

Αυτοπεποίθηση των εργαζομένων

Το επίπεδο αυτοπεποίθησης που σχετίζεται με την εύρεση νέας εργασίας στην Ελλάδα μέσα στους επόμενους έξι μήνες, παρουσίασε μείωση σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2011, όπου το 54% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να βρουν εργασία ανάλογη με εκείνη που είχαν, ενώ στο β' τρίμηνο του 2011 το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 44%.

Το ποσοστό για τις προσδοκίες εύρεσης διαφορετικής θέσης εργασίας μειώθηκε επίσης κατά 5% σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2011, φτάνοντας το 51%.

Ταυτόχρονα στην χώρα μας το ποσοστό των εργαζομένων που ανησυχεί για την απώλεια της εργασίας τους εμφανίζει αύξηση. Με αυτό σαν δεδομένο το 39% δηλώνει πως φοβάται ότι θα χάσει την εργασία του, την στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό για το α' τρίμηνο του 2011 ήταν 27%.

Πηγή: newstoday.gr