22/06/11 - 16:02

Υποβιβάστηκαν Εθνικός και Ιωνικός

Στη Football League 2 υποβιβάζονται Εθνικός και Ιωνικός, όπως αποφάσισε η πειθαρχική επιτροπή της Football League.

Υποβιβάστηκαν Εθνικός και Ιωνικός
27.083views 0shares

Θυμίζουμε ότι οι δύο ΠΑΕ κατηγορούνται για πλαστογραφία της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και για δυσφήμηση του ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά η απόφαση:

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφαίνεται:
Α) Δέχεται την παρέμβαση της ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Β) Απορρίπτει: α) την περί απαραδέκτου της πειθαρχικής διώξεως, ένσταση των εγκαλουμένων και β) την περί παραγραφής του αξιοποίνου ένσταση των ιδίων.
Γ) Απαλλάσσει τους δύο πρώτους εγκαλούμενους από το πειθαρχικό παράπτωμα της διαστρέβλωσης αγώνα
Δ) Απαλλάσσει τον τρίτο εγκαλούμενο Ν. ΠΗΡΟΥΝΙΑ για το οποίο μόνο αυτός διώχθηκε
Ε) Δέχεται ότι οι δύο πρώτοι εγκαλούμενοι τέλεσαν τα πειθαρχικά παραπτώματα της πλαστογραφίας κατ΄ εξακολούθηση και της δυσφημίσεως του αθλήματος του ποδοσφαίρου κατ΄ εξακολούθηση και επιβάλλει σε βάρος αυτών τις εξής πειθαρχικές ποινές:

1) Στην πρώτη εγκαλουμένη ΠΑΕ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΟ ΜΑΝΗΣ α) την χρηματική ποινή των σαράντα χιλιάδων (40.000)ευρώ και λόγω κατηγορίας στην οποία αυτή αγωνίζεται κατά τα ¾ αυτής την χρηματική ποινή των τριάντα χιλιάδων(30.000) ευρώ για την πρώτη πειθαρχική παράβαση της πλαστογραφίας κατ΄ εξακολούθηση β) την ποινή του υποβιβασμού στην αμέσως κατώτερη κατηγορία από αυτήν που αγωνιζόταν μέχρι τώρα δια καταλήψεως προσωρινά της 17ης (προτελευταίας) θέσεως στον οριστικό οικείο βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος της FOOTBALL LEAGUE (Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) της διανυομένης αγωνιστικής περιόδου για το δεύτερο πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφημήσεως του ποδοσφαίρου κατ΄ εξακολούθηση γ) την χρηματική ποινή των σαράντα χιλιάδων (40.000)ευρώ και λόγω κατηγορίας στην οποία αυτή αγωνίζεται κατά τα ¾ αυτής την χρηματική ποινή των τριάντα χιλιάδων(30.000) ευρώ για το δεύτερο πειθαρχικό παράπτωμα.
Καθορίζει σε βάρος αυτής μια συνολική χρηματική ποινή του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ.

2) Στο δεύτερο εγκαλούμενο Σ. ΠΗΡΟΥΝΙΑ α) την πειθαρχική ποινή της απαγόρευσης εκτέλεσης οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για δύο (2) χρόνια και β) την χρηματική ποινή των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και λόγω κατηγορίας στην οποία η πρώτη εγκαλουμένη αγωνίζεται την χρηματική ποινή των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για την πρώτη πειθαρχική παράβαση της πλαστογραφίας κατ΄ εξακολούθηση γ) την χρηματική ποινή των είκοσι χιλιάδων (20.000)ευρώ και λόγω κατηγορίας στην οποία η πρώτη εγκαλουμένη αγωνίζεται την χρηματική ποινή των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για τη δεύτερη πειθαρχική παράβαση.
Καθορίζει σε βάρος αυτού μια συνολική χρηματική ποινή του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ (15.000 + 10.000= 25.000).

Η τοποθέτηση της πρώτης εγκαλουμένης προσωρινά και όχι οριστικά στην 17η προτελευταία θέση γίνεται με την επιφύλαξη ότι εάν εκδοθεί από την Επιτροπή απόφαση σε βάρος άλλης ΠΑΕ η οποία αγωνίζεται στο ίδιο με αυτήν Πρωτάθλημα για τα ίδια ως άνω πειθαρχικά παραπτώματα η άλλο πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει ποινή υποβιβασμού και η καταδικασθείσα ΠΑΕ βαθμολογικά υπολείπεται της εγκαλουμένης τότε αυτή αυτοδικαίως θα καταλάβει όχι την 17η προτελευταία θέση αλλά την βαθμολογικά ευνοϊκότερη 16η θέση στον ως άνω βαθμολογικό πίνακα.
Λόγω της σοβαρότητας της υποθέσεως και προκειμένου οι εγκαλούμενοι να λάβουν πλήρη γνώση των σκέψεων και αιτιολογιών της αποφάσεως η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την αναβολή της δημοσιεύσεως μέχρι καταρτίσεως και του σκεπτικού αυτής.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε την 2-6-2011 και δημοσιεύθηκε την 22-6-2011.

1.ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ - 2. Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ(Πρόεδρος)

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφαίνεται:
Α) Δέχεται την παρέμβαση της ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Β) Απορρίπτει: α) την περί απαραδέκτου της ασκηθείσας πειθαρχικής αγωγής, ένσταση των εγκαλουμένων και β) την περί παραγραφής του αξιοποίνου ένσταση των ιδίων.
Γ) Απαλλάσσει τους εγκαλούμενους από το πειθαρχικό παράπτωμα της διαστρέβλωσης αγώνα.
Δ) Δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τα πειθαρχικά παραπτώματα της πλαστογραφίας κατ΄ εξακολούθηση και της δυσφήμισης του αθλήματος του ποδοσφαίρου κατ΄ εξακολούθηση και επιβάλλει σε βάρος αυτών τις εξής πειθαρχικές ποινές:
1) Στην πρώτη εγκαλούμενη ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ α) την χρηματική ποινή των σαράντα χιλιάδων (40.000)ευρώ και λόγω κατηγορίας στην οποία αυτή αγωνίζεται κατά τα ¾ αυτής την χρηματική ποινή των τριάντα χιλιάδων(30.000) ευρώ για την πρώτη πειθαρχική παράβαση της πλαστογραφίας κατ΄ εξακολούθηση β) την ποινή του υποβιβασμού στην αμέσως κατώτερη κατηγορία διά καταλήψεως της 18ης (τελευταίας) θέσεως στον οριστικό οικείο βαθμολογικό πίνακα της διανυομένης αγωνιστικής περιόδου για το δεύτερο πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφημήσεως του ποδοσφαίρου κατ΄ εξακολούθηση γ) την χρηματική ποινή των σαράντα χιλιάδων (40.000)ευρώ και λόγω κατηγορίας στην οποία αυτή αγωνίζεται κατά τα ¾ αυτής την χρηματική ποινή των τριάντα χιλιάδων(30.000) ευρώ για το δεύτερο πειθαρχικό παράπτωμα.
Καθορίζει σε βάρος αυτής μια συνολική χρηματική ποινή του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ.

2) Στον δεύτερο εγκαλούμενο Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ α) την πειθαρχική ποινή της απαγόρευσης εκτέλεσης οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για δύο (2) χρόνια και β) την χρηματική ποινή των είκοσι χιλιάδων (20.000)ευρώ και λόγω κατηγορίας στην οποία η πρώτη εγκαλούμενη αγωνίζεται την χρηματική ποινή των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για την πρώτη πειθαρχική παράβαση της πλαστογραφίας κατ΄ εξακολούθηση γ) την χρηματική ποινή των είκοσι χιλιάδων (20.000)ευρώ και λόγω κατηγορίας στην οποία η πρώτη εγκαλουμένη αγωνίζεται την χρηματική ποινή των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για την δεύτερη πειθαρχική παράβαση.
Καθορίζει σε βάρος αυτού μια συνολική χρηματική ποινή του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ (15.000 + 10.000 = 25.000).

Η τοποθέτηση της πρώτης εγκαλουμένης προσωρινά και όχι οριστικά στην 18η (τελευταία θέση) γίνεται με την επιφύλαξη ότι εάν εκδοθεί από την Επιτροπή απόφαση σε βάρος άλλης ΠΑΕ η οποία αγωνίζεται στο ίδιο με αυτήν Πρωτάθλημα για τα ίδια ως άνω πειθαρχικά παραπτώματα η άλλο πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει ποινή υποβιβασμού και η καταδικασθείσα ΠΑΕ βαθμολογικά υπολείπεται της εγκαλουμένης τότε αυτή αυτοδικαίως θα καταλάβει όχι την 18η τελευταία θέση αλλά την βαθμολογικά ευνοϊκότερη 17η θέση στον ως άνω βαθμολογικό πίνακα.

Λόγω της σοβαρότητας της υποθέσεως και προκειμένου οι εγκαλούμενοι να λάβουν πλήρη γνώση των σκέψεων και αιτιολογιών της αποφάσεως η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την αναβολή της δημοσιεύσεως μέχρι καταρτίσεως και του σκεπτικού αυτής.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε την 2-6-2011 και δημοσιεύθηκε την 22-6-2011.