18/01/11 - 18:08

Τι του λείπει, τι του λείπει;

Εδώ και λίγη ώρα έχει βγει στη δημοσιότητα ο διαχειριστικός έλεγχος της ΑΕΚ και τα πρώτα όργανα άρχισαν. Όπως φαίνεται δεν είναι ολοκληρωμένος, καθώς λείπουν κάποια στοιχεία!

Τι του λείπει, τι του λείπει;
40.868views 0shares

Όπως αναφέρεται στη δεύτερη σελίδα του κειμένου ο διαχειριστικός έλεγχος έχει ελλείψεις καθώς όπως τονίζεται χαρακτηριστικά δεν δόθηκαν τα στοιχεία από συγκεκριμένο εξωτερικό συνεργάτη. «Για τις χρήσεις λήξης 30.06.2005 και 30.06.2006 δεν µας παραδόθηκε το µμεγαλύτερο μέρος των αναλυτικών καθολικών των λογαριασµών και ο έλεγχός µας περιορίσθηκε στα υπόλοιπα των ισοζυγίων µε συνέπεια να µην έχουν διενεργηθεί όλες οι απαιτούµενες ελεγκτικές διαδικασίες και δεν έχουν συγκεντρωθεί επαρκή ελεγκτικά τεκµήρια για το σύνολο των λογαριασµών. Επίσης δεν µας παραδόθηκε το βιβλίο απογραφών και ισολογισµών για τις ανωτέρω χρήσεις. Η ∆ιοίκηση της ΑΕΚ ΠΑΕ µας διαβεβαίωσε ότι τα λογιστικά στοιχεία (έντυπα και ηλεκτρονικά αρχεία) για τις ανωτέρω χρήσεις δεν έχουν επιστραφεί στην εταιρεία από τον υπεύθυνο για την τήρησή τους εξωτερικό συνεργάτη. Στα πλαίσια αυτά απέστειλε και την από 7/9/2010 εξώδικη δήλωση σύµφωνα µε την οποία καλεί τον εξωτερικό συνεργάτη να προβεί στην άµεση παράδοση των ανωτέρω στοιχείων. Μέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας οι υπεύθυνοι των Οικονοµικών Υπηρεσιών µας δήλωσαν ότι δεν έχουν παραδοθεί τα ανωτέρω στοιχεία στις αρµόδιες υπηρεσίες της ΑΕΚ ΠΑΕ. Επισηµαίνουµε ότι η σχετική έγκριση της αρµόδιας ∆ΟΥ για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων της ΑΕΚ ΠΑΕ στην έδρα του εξωτερικού συνεργάτη επιδόθηκε στην ΑΕΚ ΠΑΕ στις 20.07.2006 µε αριθµό πρωτοκόλλου 23438. ∆εν γνωρίζουµε τον τόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων για την περίοδο µέχρι και την ως άνω ηµεροµηνία», αναφέρει το κείμενο.

Με λίγα λόγια ο εξωτερικός συνεργάτης αρνήθηκε να δώσει όλα τα στοιχεία της συγκεκριμένης περιόδου και έτσι ο έλεγχος δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένος. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ο επί χρόνια λογιστής του πρώην προέδρου της ΑΕΚ, Ντέμη Νικολαΐδη. Για το συγκεκριμένο θέμα κάναμε σχετική ερώτηση την ΠΑΕ που τόνισε πως θα δώσει επίσημη εξήγηση.

ΠΗΓΗ: aek365.gr