31/05/11 - 19:00

Δεν τα παρατάνε στον ΟΦΗ

Η ΠΑΕ ΟΦΗ εξέδωσε  ανακοίνωση, η οποία περιέχει αποσπάσματα από τις παραδοχές του Προέδρου της Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδοτήσεως, κ. Δημητρίου Γυφτάκη, στη συνέχεια καταφέρεται κατά της ΕΠΟ.

Δεν τα παρατάνε στον ΟΦΗ
26.320views 0shares

Την Τετάρτη (1/6) η ΠΑΕ θα υποβάλλει αιτήματα ανάκλησης της απόφασης της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΠΟ, ορισμού νέας συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΠΟ για να συζητηθεί η αίτηση ανάκλησης παρουσία νομίμου εκπροσώπου της ΠΑΕ ΟΦΗ και τέλος χορήγηση αντίγραφων των εγγράφων της ΟΥΕΦΑ που επικαλείται η ΕΠΟ στο σκεπτικό της, δηλαδή την αλληλογραφία των δύο Ομοσπονδιών!

Να σημειωθεί ότι στον ΟΦΗ απέρριψαν την προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια, ενώ είναι φανερή πλέον η ανοιχτή κόντρα με την ΕΠΟ, καθώς στους κύκλους της ομάδας χαρακτηρίζεται προσβλητική η στάση της Ομοσπονδίας προς τον ΟΦΗ και τους φιλάθλους του, ενώ θεωρούν την ΕΠΟ ηθικό αυτουργό για όσα συμβαίνουν ή πρόκειται να συμβούν στα συλλαλητήρια στο Ηράκλειο!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ ΟΦΗ, παραθέτει αποσπάσματα από τις παραδοχές του Προέδρου της Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδοτήσεως, κ. Δημητρίου Γυφτάκη, ο οποίος ετιμήθη και μέ τον βαθμόν του Αρεοπαγίτου, προκειμένου να αντιληφθεί ο φίλαθλος κόσμος το δίκαιον της ΠΑΕ ΟΦΗ. Επειδή «τα λόγια της αλήθειας είναι απλά», και επειδή «η αλήθεια μόνο μία όψη έχει», αναφέρουμε αυτά τα λόγια της αλήθειας, όπως καταγράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Γυφτάκη, (σύμφωνα με το κείμενο της αποφάσεως που δημοσιεύθηκε από τρίτους), συνεπείς δε με την μία και μοναδική όψη της αλήθειας, συνειδητά επιλέγουμε να μην αναφερθούμε στις σκέψεις της πλειοψηφίας που αποτελείτο από τον παρανόμως συμμετασχόντα εις την σύνθεσιν ορκωτό λογιστή και τον κ. Πάλλη.
ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ
«….Από το περιεχόμενο δε των εγγράφων αυτών, (που προσεκόμισε η ΠΑΕ ΟΦΗ), αποδεικνύεται, κατά την γνώμη της μειοψηφίας ότι η εκκαλούσα πληροί όλα τα ως άνω διοικητικά κριτήρια εφόσον τα αποδεικνύοντα αυτά ως άνω δικαιολογητικά προϋπήρχαν της ταχθείσης προθεσμίας και εξ ανωτέρας βίας δεν κατέστη δυνατόν να υποβληθούν εμπροθέσμως στο αρμόδιο τμήμα της ΕΠΟ.
Εν όψει αυτών, κατά το μειοψηφούν μέλος της Επιτροπής, το Πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο, το οποίο αρνήθηκε να λάβει υπόψη του και να αξιολογήσει τα ως άνω έγγραφα, με την αιτιολογία ότι είχαν υποβληθεί εκπροθέσμως και ακολούθως έκρινε ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο της εκκαλούσης τα προς αδειοδότηση της ως άνω διοικητικά κριτήρια και στη συνέχεια, με την εκκαλουμένη απόφαση του απέρριψε και για τον λόγο αυτό τη σχετική αίτηση της εκκαλούσης, έσφαλε περί την ερμηνεία και εφαρμογή των ως άνω διατάξεων του Κανονισμού και του Νόμου, αλλά και περί την εκτίμηση των αποδείξεων και είναι βάσιμος στην ουσία του ο πρώτος λόγος τής κρινομένης εφέσεως και ο συναφής προς αυτόν πρόσθετος λόγος εφέσεως. (της ΠΑΕ ΟΦΗ)….»
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ
«….Στην προκειμένη περίπτωση, από τα υπάρχοντα στο φάκελο της εκκαλούσης αποδεικτικά στοιχεία, αλλά και από όσα προσεκόμισε και επικαλέστηκε αυτή κατά την ενώπιον της παρούσης Επιτροπής συζήτηση της υποθέσεως δεν αποδείχτηκε ότι η εκκαλούσα εξακολουθεί να οφείλει διάφορα χρηματικά ποσά σε εργαζομένους της, που είχαν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμα, με την προεκτεθείσα έννοια, στις 31.12.2010 και ότι αρνείται να τα καταβάλει σ' αυτούς, παρά τις επί τούτω οχλήσεις τους….»

«….Η εξόφληση δε ή η ρύθμιση των οφειλών αυτών της εκκαλούσης προς τους προαναφερομένους ποδοσφαιριστάς της προκύπτει χωρίς αμφιβολία από το σύνολο των εγγράφων τα οποία προσκομίζει και επικαλείται και έχουν νομίμως θεωρηθεί δεν αναιρείται δε το γεγονός της εξοφλήσεώς των από τις αναφορές τις οποίες υπέβαλαν ορισμένοι εξ αυτών προς την FIFA ή την ΕΠΟ, παραπονούμενοι για καθυστέρηση εξοφλήσεως των απαιτήσεων τους με τη δήλωση όμως ότι δεν επιθυμούν την πειθαρχική τιμωρία της διότι προδήλως με τις ενέργειες τους αυτές απεσκόπουν αυτοί στην άμεση ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, πράγμα το οποίο και επέτυχαν. Εκ των ανωτέρω, παρέπεται, κατά την μειοψηφούσα γνώμη ότι ούτοι έχουν πλήρως εξοφληθεί και ότι ουδεμία απαίτηση διατηρούν εναντίον της, ώστε να υφίσταται περί αυτού οιαδήποτε αμφιβολία και να καθίσταται συνεπώς αναγκαία προς απόδειξη της ανυπαρξίας τέτοιων οφειλών της η επίκληση και προσκομιδή εξοφλητικών αποδείξεων τούτων, όπως εσφαλμένως δέχτηκε η εκκαλουμένη απόφαση.
ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ
«…Περαιτέρω από τα αυτά ως άνω αποδεικτικά στοιχεία και ιδία από τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που υπέβαλε η εκκαλούσα στην ΕΠΟ, προκύπτει……. …οτι πληροί αυτή τα προς αδειοδότησή της κατά τον άνω Κανονισμό απαιτούμενα οικονομικά κριτήρια, ενώ παράλληλα από τα μέχρι τούδε στοιχεία προκύπτει ότι παρέχει και τα εχέγγυα μελλοντικής βιωσιμότητος της.

Εξάλλου, κατά την γνώμη του μειοψηφούντος μέλους της παρούσης Επιτροπής χαρακτηριστικά της βιωσιμότητος της εκκαλούσης είναι και τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν κατά την αποδεικτική διαδικασία:

1) Ότι διαθέτει αυτή έναντι συμβολικού μισθώματος σύγχρονα αθλητικές εγκαταστάσεις στην περιοχή ΓΑΖΙ- ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με σύγχρονο προπονητικό κέντρο, που έχουν παραχωρηθεί σ' αυτή για χρονική διάρκεια 99 ετών και περιλαμβάνουν εκτός τον άλλων και τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου κανονικών διαστάσεων,
2) ότι η ενσώματη αξία αυτών (σε πίστωση των απωθητικών κεφαλαίων της) ανέρχεται τουλάχιστο σε 20.000.000 Ευρώ
και 3) ότι η ορθολογικότερη κατανομή των δαπανών της και η εφαρμογή του προγράμματος που έχει εκπονήσει παρέχει την βάσιμο προσδοκία ότι η εκκαλούσα δύναται απροσκόπτως να συνεχίσει τις δριαστηριότητές της. Ανεξαρτήτως όμως των ανωτέρω θετικών υπέρ της εκκαλούσης στοιχείων κατά την μειοψηφούσα γνώμη του Προέδρου της παρούσης Επιτροπής είναι προφανές ότι η από την προεκτεθείσα και μόνο αιτία άρνηση χορηγήσεως στην εκκαλούσα της αιτουμένης υπ' αυτής αδείας συμμετοχής της στις ανωτέρω διασυλλογικές οργανώσεις συνιστά κύρωση, η οποία, ενόψει των ιδιαιτέρως επαχθών γι′ αυτή κυρίως οικονομικών συνεπειών, τελεί οπωσδήποτε σε δυσαναλογία με την αποδιδομένη σ' αυτή πλημμέλεια της μη πλήρους ανταποκρίσεως της στα ανωτέρω προς αδειοδότησή της οικονομικά και μόνο κριτήρια και είναι αντίθετη προς την θεσπιζόμενη από το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητος, σύμφωνα με την οποία οι πάσης φύσεως περιορισμοί στην άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το εκ των συγκεκριμένων περιστάσεων επιβαλλόμενο μέτρο.

Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί κατά την μειοψηφούσα γνώμη το πασίδηλο στο χώρο του ποδοσφαίρου γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τις καταθέσεις των μαρτύρων, ότι ικανός αριθμός ΠΑΕ εμφανίζει στην διαχείριση των οικονομικών τους όχι πάντοτε θετική, αλλ' αντιθέτως αρνητική καθαρή θέση, χωρίς εκ του λόγου και μόνο αυτού να αποκλείεται της αδειοδοτήσεως, πράγμα το οποίο οπωσδήποτε δεν μπορεί vα θεωρηθεί συμβατό με την κρατούσα και διέπουσα την διαδικασία αδειοδοτήσεως των ΠΑΕ αρχή της ισότητος και ισονομίας….»
Τώρα όλοι έχουν μία πραγματική εικόνα. Τώρα όλοι καταλαβαίνουν το μέγεθος της αδικίας, και εν τέλει τώρα όλοι καταλαβαίνουν γιά ποιό λόγο παράνομα και σκόπιμα κατακρατούν τον φάκελο της υποθέσεως της ΠΑΕ ΟΦΗ και δεν θέλουν να δικαστεί η αίτησις ανακλήσεως της ανισχύρου αποφάσεως πού εξεδόθη κατά της ΠΑΕ ΟΦΗ. Τέλος τώρα όλοι καταλαβαίνουν μέ τι ακριβώς παλεύει και αγωνίζεται η Διοίκησις της ΠΑΕ ΟΦΗ.Παλεύει ενάντια στο «σύστημα» και στίς μεθοδεύσεις, παλεύει ενάντια σε προειλλημένες αποφάσεις σκοπιμότητας.
Η χώρα μας σήμερα διέρχεται την πιο κρίσιμη καμπή της από την μεταπολίτευσιν. Κόσμος συγκεντρωνεται εις τις πλατείες μεγάλων πόλεων, και διαμαρτύρεται. Ζητά εξηγήσεις μεταξύ άλλων δια το πως φθάσαμε εις αυτό το σημείο και ποιοί φταίνε. Μια προσεκτικότερη και αντικειμενική προσέγγισις εις τις διαμαρτυρίες και τις κινητοποιήσεις των Κρητών, εύκολα διαπιστώνει μια κοινή συνισταμένη. Και εις την περίπτωσιν της ΠΑΕ ΟΦΗ, υπάρχουν μεθοδεύσεις, μη τήρησις των κειμένων νόμων, και αλαζονεία προσώπων προσκαίρως ευρισκομένων εις την εξουσίαν οι οποίοι δείχνουν να ενεργούν σαν να μην υπολογίζουν τίποτα, και να μην φοβούνται τις συνέπειες.
Το ερώτημα είναι υπάρχει «κάλυψις» δια όλα αυτά; Οσον αφορά τις κινητοποιήσεις του Κρητικού λαού, η ΠΑΕ ΟΦΗ συνιστά αυτοσυγκράτησιν.Πλήν όμως, αναφερόμενοι και εις το προηγούμενον δελτίον τύπου της, υπενθυμίζει ότι εγγράφως είχε προειδοποιήσει δια την αγανάκτησιν και την οργή του Κρητικού λαού, και γενικότερα των φιλάθλων του ΟΦΗ, οι οποίοι με τίποτα δεν μπορούν να αποδεκτούν ότι «στοχεύθησαν» και αποτελούν τα θύματα μιας καλοστημένης μεθοδεύσεως.
Η ΠΑΕ ΟΦΗ είχε προειδοποιήσει επίσης, ότι αδυνατεί να ελέγξει τις αντιδράσεις του Κρητικού λαού, επιπρόσθετα δε, κλιμάκιον της διοικήσεως της με τοπικούς παράγοντες, επισκέφθηκε όλους τους αρμοδίους Υπουργούς, Γενικούς Γραμματείς κ.λ.π., προκειμένου πλέον των άλλων να τους καταστήσει σαφές και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και το οποίον εάν δεν βρεθεί λύσις θα διογκώνεται.
Οι Κρήτες ζητούν το αυτονόητον:Κύριοι έχετε μια κατά την γνώμη μας μια παράνομον απόφασιν και έχουμε ένα κατά την γνώμην μας δίκαιο αίτημα ανακλήσεως της. Και τον πιο άσχετο να ρωτήσετε, θα σας αναφέρει ότι δεν μπορεί να συμμετέχει εις την Επιτροπή που δικάζει την αδειοδότησιν της ΠΑΕ ΟΦΗ, ο Ορκωτός Λογιστής της ΕΠΟ, ο οποίος τυγχάνει να είναι και λογιστής άλλης ΠΑΕ. Εις το δίκαιο αυτό αίτημα μας, προκαλείτε τον Κρητικό λαό, και γενικότερα τους φιλάθλους του ΟΦΗ. Ποιός υποκινεί και υποδαυλίζει λοιπόν τα επεισόδια; Ποιός προκαλεί; Αυτά ας σκεφθούν οι κάθε είδους αρμόδιοι και ας αναλάβουν αυτοί τις ευθύνες τους.
Η ΠΑΕ ΟΦΗ, οι φίλαθλοι της και ο Κρητικός λαός, ευχαριστούν εκείνα από τα ΜΜΕ τα οποία προβάλλουν με αντικειμενικότητα, τα δίκαια αιτήματα της ΠΑΕ ΟΦΗ. Δια τα ελάχιστα ΜΜΕ που αποσιωπούν το όλο θέμα, οι Ελληνες το έχουν ξαναδεί αυτό το «έργο»….
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31.5.2011Δ
ΙΑ ΤΗΝ ΠΑΕ ΟΦΗ
(31/5/2011 – 5:36 πμ)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΙ 31.05.2011
Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Ι.
1. Σήμερα 31ην Μαίου 2011, ανηρτήθη εις τον ιστότοπο της ΕΠΟ, η από 30.5.2011 απόφασις της Εκτελεστικής Γραμματείας αυτής, μέ Πρόεδρο τον κ. Πιλάβιο, η οποία επί λέξει έχει ούτω:«Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συνεδρίασε τη Δευτέρα 30 Μαίου 2011, δια περιφοράς λόγω του κατεπείγοντος του υπό εξέταση θέματος, με θέμα ημερήσιας διάταξης την «Αίτηση Επανάληψης Διαδικασίας – Ανάκληση Αποφάσεως» της ΠΑΕ ΟΦΗ κατά της από 23.5.2011 Απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδότησης Ομάδων.Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ και της Εκτλεστικής Γραμματείας Σοφοκλής Πιλάβιος παρουσίασε στα μέλη της Εκτλεστικής Γραμματείας τα δεδομένα του θέματος:1. Από τον Κανονισμό Αδειοδότησης Ομάδων της ΕΠΟ και ειδικότερα από τον Δικονομικό Κανονισμό Λειτουργίας των Δικαιοδοτικών Οργάνων Αδειοδότησης Ομάδων της ΕΠΟ προβλέπονται δύο στάδια διαδικασίας λήψης της άδειας. Το Πρωτοβάθμιο Οργανο Αδειοδότησης (Π.Ο.Α.) είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό και η Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης είναι αρμόδια για την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό. Διαδικασία επανεξέτασης με οποιονδήποτε τρόπο (αίτηση ανάκλησης, αίτηση επανεκτίμησης κ.λ.π.) δεν προβλέπεται.2. Επιπλέον, με έγγραφο της (28.5.2011), η UEFA τονίζει ότι «σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειοδότησης και Οικονομικού Ευ Αγωνίζεσθαι της UEFA (Εκδοση 2010) αλλά και τον Κανονισμό Αδειοδότησης Ομάδων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων είναι τελική και εφ όσον έχει ληφθεί τελική απόφαση δεν είναι δυνατή η επανεξέταση μιας υπόθεσης».Μετά από συζήτηση επί του θέματος, τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας αποφάσισαν ομόφωνα ότι η αίτηση «Επανάληψης Διαδικασίας – Ανάκλησης Αποφάσεως» της υπόθεσης, που κατέθεσε η ΠΑΕ ΟΦΗ, είναι εκτός κανονιστικού πλαισίου της αδειοδότησης των ομάδων και της ΕΠΟ γενικότερα και δεν μπορεί να γίνει δεκτή».
2. Μόλις χρειάζεται να επισημανθούν τα ακόλουθα:Η ΠΑΕ ΟΦΗ καίτοι είχε και έχει προφανές – πρόδηλον – έννομον συμφέρον, δεν ενημερώθη δια οιοδήποτε ενέργεια της ΕΠΟ, ούτε δια την αποστολή εγγράφου υπ' αυτής εις την UEFA, ούτε τι φάκελο έστειλε. Επίσης δεν συμμετείχε εις οιανδήποτε διαδικασία ενημερώσεως της UEFA από πλευράς της δια τις θέσεις της.Αξιοσημείωτον επίσης είναι και το γεγονός ότι την ημέρα που υποτίθεται ότι συνεδρίασε έστω δια περιφοράς η Εκτελεστική Επιτροπή, πληρεξούσιοι Δικηγόροι και εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΟΦΗ ευρίσκοντο εις τα γραφεία της ΕΠΟ, χωρίς ουδείς να τους ενημερώσει δια την ως άνω συνεδρίασιν και την απόφασιν της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΠΟ.
3. Η ΠΑΕ ΟΦΗ θά υποβάλλει αύριο νομίμως πρός την εν λόγω επιτροπήν αιτήματα περί:
Α. Ανακλήσεως της από 30.5.2011 αποφάσεως της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΠΟ.Β. Ορισμού νέας συνεδριάσεως του Δ.Σ., κατά την οποίαν θα συζητηθεί η υπό κρίσιν αίτησις ανακλήσεως μου, παρουσία νομίμου εκπροσώπου της ΠΑΕ ΟΦΗ και των υπογραφόντων το παρόν πληρεξουσίων Δικηγόρων της. Γ. Χορηγήσεως κεκυρωμένων αντιγράφων δαπάναις μας, των κάτωθι εγγράφων:i. Του από 28.5.2011 εγγράφου της UEFA, το οποίον μνημονεύεται εις την απόφασιν. ii. Του εγγράφου της ΕΠΟ προς την UEFA εξ αιτίας και επ αφορμή εξεδόθη το ανωτέρω έγγραφον της, καθώς και τα σχετικά που απεστάλεισαν εις την UEFA.
Συνοπτικά οι λόγοι είναι οι ακόλουθοι:
ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
Διότι το έγγραφον της UEFA, ανεξαρτήτως της ουσίας του περιεχομένου του, δεν δίνει εις Υμάς την εντολήν να κατακρατήσετε το φάκελον της υποθέσεως, και να μην αποφασίσει περί της τύχης της αιτήσεως ανακλήσεως της αποφάσεως της Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδοτήσεως, το αρμόδιον προς τούτο Οργανον, που είναι αυτό που εξέδωσε την προσβαλλόμενην απόφασιν.
Η Επιτροπή αυτή λοιπόν, είναι η μόνη αρμόδια δια να συνεκτιμήσει το έγγραφον της UEFA και κυρίως τις θέσεις της ΠΑΕ ΟΦΗ που αναφέρονται εις το δικόγραφον της. Αυτή η Επιτροπή θα κρίνει και δια το παραδεκτόν ή μη της εν λόγω αιτήσεως και δια την ουσία της υποθέσεως. Υμείς δεν έχετε σχετικήν αρμοδιότητα και βεβαίως δεν αναφέρει κάτι τέτοιο το έγγραφον της UEFA.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ
Είναι απολύτως βέβαιον ότι δεν ετέθη υπ' όψιν της UEFA και βεβαίως δεν ελήφθη παντάπασιν υπ' όψιν υφ Υμών η υπ' αριθμ. 24/8.11.2000 απόφασις της ΕΕ/ΕΠΟ. (ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ)Εις την ανωτέρω αναφερομένην περίπτωσιν ουδείς διεννοήθη να κατακρατήσει το δικόγραφον της αιτούσης, πολλώ μάλλον να αποφανθεί και περί της τύχης αυτής. Αντιθέτως διενεργήθησαν τα νόμιμα, ο φάκελος της υποθέσεως διεβιβάσθη «αμελλητί» εις το αρμόδιον Δικαιοδοτικόν Οργανον, δηλαδή την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, αυτή η Επιτροπή δίκασε άμεσα την έφεσιν, δέχθηκε ότι τυπικά ήταν δεκτή και είχε αρμοδιότητα να την δικάσει η ίδια, και την απέρριψε δι′ άλλους λόγους. Δηλαδή η ίδια η Επιτροπή Εφέσεων που είχε δικάσει την υπόθεσιν, απεφάνθη κυριαρχικώς δια το νομότυπον και παραδεκτόν της αιτήσεως ανακλήσεως που της υπεβλήθη.Αυτό έπρεπε να γίνει και εις την συγκεκριμένην περίπτωσιν και προς τούτο επικαλούμαι το ανωτέρω δεδικασμένο, προσάγοντας και την εν λόγω απόφασιν.
ΤΡΙΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
Το έγγραφον της UEFA, η οποία σημειωτέον δεν είχε ενώπιον της τις θέσεις μου, αναφέρει δι «απόφασιν» της ΕΕΑ. Τι γίνεται όμως εάν η απόφασις αυτή εκ του νόμου δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, δηλαδή είναι ανυπόστατος, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, λόγω κακής συνθέσεως του Δικαστηρίου;Αναμφίβολα οι όποιες θέσεις της UEFA –σύμφωνα με τα στοιχεία που της δόθηκαν- δεν μπορεί να είναι υπέρτερες του εσωτερικού Δικαίου της πατρίδος μας, το οποίον αποτελεί jus congens, δηλαδή αναγκαστικό Δίκαιο, αλλά και του ίδιου του Συντάγματος. Πράγματι η κακή σύνθεσις του Δικαστηρίου, το ανυπόστατον μιας τοιαύτης εκδοθείσης αποφάσεως είναι βασικοί λόγοι αναιρέσεως, τόσον εις τα ποινικά Δικαστήρια, όσο και εις τα αστικά και τα διοικητικά. Αρκεί δηλαδή η διαπίστωσις του κωλύματος.
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ ΜΟΥ
Η αναρτηθείσα εις τον ιστότοπο αποσπασματική απόφασις, πάσχει από ακυρότητα, και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, διότι παρεβιάσθη το Συνταγματικώς και Νομοθετικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα, της προτέρας ακροάσεως μου. Εν προκειμένω, η απόφασις η οποία θεωρείται ως δήθεν τελειωτική και δεσμευτική δι′ εμέ, ελήφθη χωρίς προτέραν έγγραφον κλήσιν μου, προκειμένου να ληφθούν υπ' οψιν οι θέσεις μου, τα επιχειρήματα μου, οι ενστάσεις και ισχυρισμοί μου, δηλαδή ελήφθη ερήμην μου και ως εκ τούτου και επειδή επιπρόσθετα παράγει δυσμενή αποτελέσματα δι′ εμέ, είναι άκυρος, λόγω παραβιάσεως του δικαιώματος ακροάσεως μου.

Ευθέως εκ της συνταγματικής διατάξεως προκύπτει οτι η ακρόαση του ενδιαφερόμενου πρέπει να είναι πρηγούμενη της εκδόσεως εκτελεστής διοικητικής πράξεως επί της υποθέσεως και οχι επόμενη.
Επειδή εκ μόνου του λόγου ότι παρεβιάσθη το δικαίωμα ακροάσεως μου η απόφασις είναι άκυρος.
ΙΙ.Οπως ανεγράψαμε εις το υπό σημερινή ημερομηνία υπ αριθμ. Ι δελτίον τύπου πρέπει να γίνει αντιληπτόν μέ τι παλεύει η Διοίκησις της ΠΑΕ ΟΦΗ.
Καί εάν υπάρχει έστω καί ενας δύσπιστος άς αναγνώσει την σημερινή πρωτάκουστη προκλητική και εχθρική δήλωση της ΕΠΟ πρός την ιστορική ΠΑΕ ΟΦΗ και τους φιλάθλους της.
Αυτή η υβριστική ανακοίνωση, έχει ως ακολούθως
«Ανακοίνωση ΕΠΟ 31.5.2011Με αφορμή όλα τα ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα στο χώρο του ποδοσφαίρου το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και τις δημόσιες τοποθετήσεις πολλών και διαφόρων προσώπων για τα ζητήματα αυτά, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνει τα εξής: Σε αντίθεση με όλους τους … ειδήμονες, που έχουν άποψη επί παντός του επιστητού και χωρίς γνώση του αντικειμένου εκτοξεύουν πομφόλυγες, η ΕΠΟ σε όλα τα ζητήματα επέδειξε σοβαρότητα, μέτρο και το σημαντικότερο όλων, λειτούργησε και εξακολουθεί να λειτουργεί στο πλαίσιο των κανονισμών που διέπουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πλήρως εναρμονισμένη στις επιταγές του Καταστατικού της, των ελληνικών νόμων και φυσικά της προϊσταμένης αρχής του ποδοσφαίρου στην ήπειρό μας, της UEFA.Η θέση αυτή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι απαρέγκλιτη, αταλάντευτη και ως κύριο στόχο της έχει τη διαφύλαξη των θεσμών. Σε όλα τα επίπεδα.Οσο και αν ορισμένοι επιθυμούν ή επιδιώκουν να επιλέγουν άλλους δρόμους, προκειμένου να επιτύχουν ό,τι τους εξυπηρετεί, δεν θα βρούν πρόσφορο έδαφος. Οι κανονισμοί και οι θεσμοί θα προφυλαχθούν και η νομιμότητα θα υπερισχύσει»

Αυτοί φίλαθλοι της Ελλάδος είναι οι διοικούντες την ΕΠΟ, και αυτοί που υποτίθεται αποφασίζουν για εμάς. Οσον αφορά το επίπεδο, το κείμενο μιλάει από μόνο του.
Οσον αφορά όμως το δίκαιο της ΠΑΕ ΟΦΗ, αυτό το ισχυρίζονται και το επικαλούνται η διοίκηση της και οι φίλαθλοι της ΠΑΕ ΟΦΗ. Κατά την ΕΠΟ και κατά τον συντάκτη του αήθους αυτού κειμένου αυτοί είναι πομφόλυγες. Δηλαδή φουσκάλες στο δέρμα και μεταφορικά: έχουν λόγο κενού περιεχομένου ανόητη φλυαρία, μπούρδα, φληνάφημα.Αυτή την γνώμη έχουν για εμάς. Ποιός λοιπόν είναι ο ηθικός αυτουργός των επεισοδίων που γίνονται στο Ηράκλειο. Τι να πει η διοίκηση της ΠΑΕ ΟΦΗ σε αυτούς τους ανθρώπους όταν προκαλούνται κατ' αυτόν τον τρόπο;Το μόνο θετικό που προκύπτει από τα πρακτικά της εκτελεστικής γραμματείας, είναι η έμεσος πλήν σαφής παραδοχή για το κώλυμα του κ. Σμαίλη. Σύμφωνα με την άποψη των μελών της εκτελεστικής γραμματείας “Το ότι ο κ. Σμαίλης συνεργάζεται για πολλά χρόνια με την ΕΠΟ είναι …. άλλο θέμα!!!”Ομως δεν είναι άλλο θέμα, αλλά αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα. Ως προς το κυρίαρχο λοιπόν αυτό θέμα ισχύει το ρητό: «Απορία ψάλτου …. βήξ” (ο ψάλτης που δεν μπορεί να ψάλλει προσποιείται ότι βήχει – μεταφορικά για πρόσωπο που επιννοεί διάφορα τεχνάσματα όταν βρίσκεται σε αμηχανία, όταν δεν μπορεί να απαντήσει).
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2011
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΕ ΟΦΗ


 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ