25/02/11 - 09:52

Δεν θα εξαιρεθούν οι μετανάστες στην Υπατία

Κανείς από τους μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται στο μέγαρο Υπατία, δεν θα εξαιρεθεί η θα έχει διακριτική μεταχείριση, όπως επισήμανε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης.

Δεν θα εξαιρεθούν οι μετανάστες στην Υπατία
23.224views 0shares

Ο υπουργός κάλεσε τους μετανάστες να προχωρήσουν σε τερµατισµό της απεργίας πείνας. «∆εν µπορούν να πετύχουν τίποτα», σηµείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Όσοι τους ενθαρρύνουν, να σταµατήσουν. Σπρώχνουν τους ανθρώπους αυτούς στο απόλυτο αδιέξοδο και είναι εγκληµατικό αν κάποιος τους λέει “κάντε δυο - τρεις ηµέρες ακόµα απεργία και θα νοµιµοποιηθείτε”».

Για τον υπουργό είναι µονόδροµος η εφαρµογή του υφιστάµενου πλαισίου. «∆εν µπορούµε αυτό που θα κάνουµε ως κυβέρνηση να συνιστά εξαίρεση στον κανόνα, γιατί µετά δεν θα έχουµε ηθικό και νοµικό έρεισµα να µην το επαναλάβουµε σε άλλες περιπτώσεις», τόνισε. ΚΑΘΈΣΤΩΣ ΑΝΟΧΗΣ. Για τον λόγο αυτόν παρουσίασε ως µόνη λύση για την παραµονή στη χώρα να υποβάλουν οι µετανάστες αίτηµα για υπαγωγή σε «καθεστώς ανοχής». Πρόκειται για τη χορήγηση ολιγόµηνης άδειας – συνήθως εξάµηνης – σε περιπτώσεις αλλοδαπών που δεν µπορούν να απελαθούν άµεσα είτε για προσωπικούς λόγους, όπως είναι θέµατα υγείας, είτε για αντικειµενικούς εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στις χώρες καταγωγής τους.

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, εάν δεν υφίστανται άλλες ανασταλτικές παράµετροι – όπως για παράδειγµα να µη διαθέτουν καθαρό ποινικό µητρώο –, για τους µετανάστες του Υπατία συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς αυτό. Σε κάθε περίπτωση, διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών, δεν θα προωθηθεί αυτόµατη διαδικασία για µαζική ένταξή τους στις ευνοϊκές αυτές ρυθµίσεις. Αντιθέτως, απαιτείται να υπάρξει αιτιολογηµένη απόφαση της Αστυνοµίας για καθέναν µετανάστη ξεχωριστά.

Στο µεταξύ, ποινικές ευθύνες στον πρύτανη του πανεπιστηµίου, σε µέλη του Φόρουµ Μεταναστών και της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης αλλά και στους ίδιους τους µετανάστες καταλογίζει ο εισαγγελέας εφετών κ. Σπύρος Μουζακίτης, ο οποίος διενήργησε την προκαταρκτική εξέταση.

Πηγή: newsday.gr