14/03/11 - 10:14

Η μεγαλύτερη συγχώνευση 1.933 σχολείων!

Πρόκειται για την μεγαλύτερη συγχώνευση της τελευταίας 12ετίας. Συνολικά από τα περίπου 16.000 σχολεία της χώρας συγχωνεύθηκαν 1.933.

Η μεγαλύτερη συγχώνευση 1.933 σχολείων!
48.769views 0shares

Από αυτά, τα 1.523 ανήκουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ενώνονται σε 672 και τα 410 που ανήκουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώνονται σε 205.

Ωστόσο, 98 από τα συγχωνευμένα σχολεία βρίσκονταν ήδη σε αναστολή, ενώ 18 δεν είχαν µαθητές. Επίσης στην Αττική εκλείπει το φαινόµενο κοινού προαυλισµού µαθητών διαφορετικών βαθµίδων ενώ δηµιουργούνται 61 νέα 12θέσια σχολεία που θα ενταχθούν στα πιλοτικά Ολοήµερα.

Οι λόγοι είναι κυρίως εκπαιδευτικοί σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου και έχουν ως σκοπό τη βελτίωση ποιότητας της εκπαίδευσης. Στόχος είναι η δηµιουργία εύρωστων σχολικών µονάδων οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα – και τις υποδοµές – να υποστηρίξουν τις καινοτόµες δράσεις που δροµολογούνται στο Νέο Σχολείο.

Οι συνενώσεις καλύπτουν ακόµα την ανάγκη των σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε εργαστηριακές υποδοµές και εκπαιδευτικό προσωπικό. Παράλληλα οι συνενώσεις, κατά το υπουργείο, θα επιφέρουν και ορθολογική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναµικού, το οποίο ήταν κατανεµηµένο µε άνισο τρόπο λόγω της ύπαρξης πολλών ολιγοθέσιων και κατακερµατισµένων σχολικών µονάδων.

Σήµερα η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου υπογράφει εγκύκλιο, σύµφωνα µε την οποία στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση, όπου ο αριθµός µαθητών ανά τάξη είναι σήµερα µε βάση τον νόµο 30,σε όσα σχολεία συνενωθούν θα επιτρέπεται αριθµός έως 25 +10% όπου χρειάζεται, άρα έως 27-28 ανά τάξη.

Επιπλέον, ο συνολικός αριθµός µαθητών στα υπό συνένωση σχολεία ξεπερνά τα 400 παιδιά σε µόλις 6 περιπτώσεις, ενώ αρκετά από τα σχολεία που καταργούνται βρίσκονταν ήδη σε αναστολή λειτουργίας λόγω έλλειψης µαθητών. Στα µεγάλα αστικά κέντρα οι συνενώσεις αφορούν κυρίως τα συστεγαζόµενα σχολεία, ενώ στην περιφέρεια δόθηκε έµφαση στα ολιγοθέσια µόνο εκεί όπου οι συνθήκες το επέτρεπαν.

ΠΗΓΗ: newsday.gr


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ