26/04/11 - 08:59

Η ώρα της κρίσης για 60.000 στελέχη

Σε μία κούρσα που θα μοιάζει περισσότερο με δρόμο αντοχής παρά σπριντ, βρίσκονται περίπου 60.000 στελέχη της δημόσιας διοίκησης τα οποία θα αποτελέσουν τη "δεξαμενή" από την οποία θα καλυφθούν 25.000 θέσεις.  

Η ώρα της κρίσης για 60.000 στελέχη
31.037views 0shares

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, το οποίο φιλοδοξεί να εφαρμόσει αντικειμενικούς όρους και προϋποθέσεις, θα γίνει η πρώτη επιλογή. Η όλη διαδικασία αναγγέλλεται ως ανοιχτή και διάφανη στην επιλογή γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών και έχει αποφασιστεί να υλοποιηθεί τους αμέσως επόμενους μήνες, εντός του 2011.

Η θητεία των στελεχών θα είναι πενταετής, ενώ από την διαδικασία θα αποκλείονται όσοι έχουν πειθαρχικές ποινές ή και ποινικές κυρώσεις.

Η επιλογή των στελεχών της δημόσιας διοίκησης θα περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις, προφορική συνέντευξη και μοριοδότηση προσόντων που θεωρούνται εξατομικευμένα και αντικειμενικά, όπως χρόνια προϋπηρεσίας, τίτλοι σπουδών, ατομικά φύλλα αξιολόγησης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Ελευθεροτυπίας» την ευθύνη της επιλογής θα έχουν:

-Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, που έχει ήδη συγκροτηθεί πριν από το Πάσχα και αποτελείται από τέσσερα στελέχη του ΑΣΕΠ και ένα στέλεχος του Συνηγόρου του Πολίτη. Την προεδρία στο ΕΙΣΕΠ έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ Φ. Μπολόφης. Ουσιαστικά, την πλειοψηφία του οργάνου κατέχει το ΑΣΕΠ, του οποίου τα μέλη έχουν επιλεγεί με απόφαση της Βουλής (ενισχυμένης πλειοψηφίας) κατά τα 4/5 των μελών της.

-Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων. Συγκροτείται από τους γενικούς διευθυντές της δημόσιας διοίκησης, που θα επιλεγούν με την παραπάνω διαδικασία του ΕΙΣΕΠ. Έτσι οι διευθυντές στο Δημόσιο θα επιλέγονται μόνον από τους γενικούς διευθυντές του ΣΕΠ. Η σύνθεση του οργάνου αυτού είναι τριμελής και ένα μέλος του προέρχεται κάθε φορά από άλλη υπηρεσία από εκείνη που κρίνεται, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα.

-Νέα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Αποτελούνται αποκλειστικά από τους διευθυντές της δημόσιας διοίκησης και είναι το όργανο εκείνο που θα επιλέγει τους προϊσταμένους των τμημάτων. Είναι η πρώτη φορά που τα υπηρεσιακά συμβούλια θα έχουν αυτή τη σύνθεση και αυτή τη λειτουργία, καθώς όπως ξέρουμε μέχρι τώρα στα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων συγκαταλέγονταν συνδικαλιστές ως εκπρόσωποι των εργαζομένων και πρόσωπα διορισμένα από τον εκάστοτε υπουργό.

Χρόνος θητείας

Όπως προαναφέραμε η θητεία εκείνων που θα επιλεγούν θα είναι πενταετής, ενώ συνολικά από τις διαδικασίες επιλογής θα αποκλείονται εκ προοιμίου όσοι έχουν πειθαρχικές ποινές ή και ποινικές κυρώσεις για πράξεις βεβαίως που αφορούν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα (όπως παράβαση καθήκοντος, αποδοχή εύνοιας ή ανταλλάγματος για χειρισμό υπόθεσης, παραβίαση απορρήτων της υπηρεσίας κ.λπ.).

Σημαντικό κομμάτι κατά τη διαδικασία επιλογής θα αποτελούν οι συστηματικές απουσίες των υπαλλήλων. Έτσι, αναρρωτικές άδειες που επαναλαμβάνονται χωρίς σημαντικό λόγο μπορεί να κοστίσουν έως και 100 μόρια στον υποψήφιο. Με αυτόν τον τρόπο οι «κοπανατζήδες» υπάλληλοι δεν θα έχουν ελπίδες για αναρρίχηση στη δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία.

Ένα ακόμη μέτρο θα αποτελέσουν οι γραπτές εξετάσεις. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται με ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, που θα συνταχθεί με την ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Από αυτές τις γραπτές εξετάσεις θα περάσουν όλοι οι υποψήφιοι, και εκείνοι που προορίζονται για γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές και οι υποψήφιοι προϊστάμενοι τμημάτων.

Η διαδικασία της προφορικής συνέντευξης θα είναι έτσι «δομημένη», και θα πραγματοποιείται με την ελεύθερη παρουσία των υπόλοιπων συνυποψηφίων ενώ οι ερωτήσεις θα αφορούν την επαγγελματική δράση του υποψηφίου, τη γνώση των θεμάτων του φορέα που υπηρετεί και την ικανότητά του για διοίκηση. Αν διαπιστωθεί ότι κάποιος υποψήφιος είναι εμφανώς ακατάλληλος, μπορεί να αποφασιστεί η μη επιλογή του, αλλά χρειάζεται ομόφωνη και αιτιολογημένη απόφαση.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση και βαθμολογία των προφορικών συνεντεύξεων είναι αιτιολογημένη, καθώς υπάρχει η υποχρέωση της δημοσίευσης των πρακτικών των συνεδριάσεων επιλογής, στα οποία θα περιλαμβάνεται και η αιτιολόγηση των αποφάσεων εντός δύο μηνών. Οι γραπτές εξετάσεις θα έχουν περίπου την ίδια βαρύτητα στη μοριοδότηση όσο και η προφορική εξέταση.

Πώς θα χάνουν την θέση

Οι νέοι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές και προϊστάμενοι μπορούν να αποβληθούν από τη θέση τους πριν λήξει η θητεία τους για μια σειρά λόγους όπως:

-Μεροληψία ή αδικαιολόγητη επιείκεια κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης.

-Πλημμελή άσκηση ή αδυναμία άσκησης ελέγχου των υπαλλήλων.

-Άσχημη συμπεριφορά απέναντι σε πολίτες.

-Απροθυμία στην εφαρμογή νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας.

-Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων.

-Κακή συνεργασία με άλλα στελέχη της διοίκησης.

-Μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση.

Πηγή: newstoday.gr
 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ