23/05/11 - 00:43

Ανοίξαμε και... σας περιμένουμε

Το «άνοιγμα» 136 επαγγελμάτων ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών, αίροντας ουσιαστικά τους περιορισμούς στην πρόσβαση και άσκηση μιας μακράς λίστα επαγγελμάτων, που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από τις 2 Ιουλίου.

Ανοίξαμε και... σας περιμένουμε
48.195views 0shares

Οι περιορισμοί που αίρονται, αφορούν τον αριθμό προσώπων που έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα, εξαρτούν την χορήγηση άδειας από εκτίμηση ύπαρξης πραγματικής ανάγκης, θέτουν γεωγραφικά όρια στο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος, ορίζουν ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ασκούντων το επάγγελμα, απαγορεύουν τη δημιουργία περισσότερων εγκαταστάσεων από το ίδιο πρόσωπο, επιβάλλουν ή απαγορεύουν την διάθεση αγαθών από ορισμένου είδους επαγγελματική εγκατάσταση, επιβάλλουν ή απαγορεύουν την άσκηση επαγγέλματος υπό ορισμένη εταιρική μορφή, περιορίζουν την συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο με κριτήριο την επαγγελματική ιδιότητα των συμμετεχόντων, επιβάλλουν υποχρεωτικές κατώτατες τιμές, υποχρεώνουν τον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία και άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Διαβάστε όλο το θέμα στο newstoday.gr