23/05/11 - 09:07

Απελευθέρωση 136 επαγγελμάτων από 2 Ιουλίου

Την αυτόματη άρση των περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση μιας μακράς επαγγελμάτων, που θα ισχύσει από 2 Ιουλίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Απελευθέρωση 136 επαγγελμάτων από 2 Ιουλίου
53.027views 0shares

Ο κατάλογος περιλαμβάνει 136 επαγγελματικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων τα αρτοποιεία, οι σχολές δραματικής τέχνης και χορού, διαγνωστικά κέντρα, αγοραία ταξί, ιδιωτικά ΚΤΕΟ, κολλέγια και ιδιωτικά σχολεία και δεκάδες άλλα τεχνικά επαγγέλματα.

Στον κατάλογο δεν περιλαμβάνονται επαγγέλματα τα όποια ρυθμίζονται στο Β΄ Κεφάλαιο του Νόμου (Συμβολαιογράφοι, Δικηγόροι, Μηχανικοί, Νόμιμοι Ελεγκτές), ή εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Νόμου (οδικές εμπορευματικές μεταφορές, φαρμακοποιοί, γεωτεχνικοί), ή έχουν ρυθμιστεί με ειδικό τρόπο από την κοινοτική νομοθεσία.

Οι περιορισμοί που αίρονται, αφορούν τον αριθμό προσώπων που έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα, εξαρτούν την χορήγηση άδειας από εκτίμηση ύπαρξης πραγματικής ανάγκης, θέτουν γεωγραφικά όρια στο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος, ορίζουν ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ασκούντων το επάγγελμα, απαγορεύουν τη δημιουργία περισσότερων εγκαταστάσεων από το ίδιο πρόσωπο, επιβάλλουν ή απαγορεύουν την διάθεση αγαθών από ορισμένου είδους επαγγελματική εγκατάσταση, επιβάλλουν ή απαγορεύουν την άσκηση επαγγέλματος υπό ορισμένη εταιρική μορφή, περιορίζουν την συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο με κριτήριο την επαγγελματική ιδιότητα των συμμετεχόντων, επιβάλλουν υποχρεωτικές κατώτατες τιμές, υποχρεώνουν τον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία και άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, εφόσον κρίνεται αναγκαία η διατήρηση για κάποιο επάγγελμα ενός ή περισσότερων από τους παραπάνω περιορισμούς, τότε απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, και αυτό μόνο εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος.
 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ