07/04/11 - 17:27

Κινδυνεύει με μηδενισμό ο ΟΦΗ

"Λερναία Ύδρα" είναι τα προβλήματα για τον ΟΦΗ, καθώς παρότι λύθηκε η υπόθεση με τον Μύρωνα Σηφάκη, ήρθε η νέα απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για τον Ερέρα και τα χαμόγελα πάγωσαν..

Κινδυνεύει με μηδενισμό ο ΟΦΗ
53.695views 0shares

Σύμφωνα με την απόφαση του Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο ενεργοποιείται η ποινή της αφαίρεσης δύο βαθμών και της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου ελληνικού Πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει ο ΟΦΗ εξαιτίας οφειλών 90.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά καθ' ολοκληρίαν την από 14/01/2011 Αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή ESTEBAN JOSE ERRERA (ΕΣΤΕΜΠΑΝ ΧΟΣΕ ΕΡΡΕΡΑ) κατά της καθ' ης ΠΑΕ με την επωνυμία «ΠΑΕ ΟΦΗ». Επιβάλει και Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ' αρίθμ. 131/2010 Απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της καθ' ης «ΠΑΕ ΟΦΗ».

Ειδικότερα, επιβάλλει και ενεργοποιεί σε βάρος της καθ' ης ΠΑΕ με την επωνυμία «ΠΑΕ ΟΦΗ»:α) την ποινή της αφαίρεσης δύο βαθμών και β) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου ελληνικού Πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η καθ' ης ΠΑΕ από τη δημοσίευση της παρούσης και εφεξής στο τρέχον, ή στο επόμενο Πρωτάθλημα και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντα ποδοσφαιριστή του επιδικασθέντος με τη με αριθμό 997/2009-2010 Απόφαση της Πρωτοβάθμιας (Α') Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. ποσού των ογδόντα δύο χιλιάδων τριακοσίων επτά Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (82.307,99?), νομιμοτόκως κατά το σκεπτικό και διατακτικό αυτής, καθώς και του ποσού των οκτακοσίων Ευρώ (800,00?) για τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος ποδοσφαιριστή και στους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, συμφώνως με τις: α) υπ' αρίθμ. 997/2009-2010 Απόφαση της Α' Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. και β) υπ' αρίθμ. 27/2010 Απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Εφέσεων της Ε.Π.Ο».
 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ