13/01/11 - 22:17

Από ιδέες και πλάνα καλά πάνε στην ΑΕΚ…

Ανακοίνωση με την οποία κάνουν γνωστό το δικό τους πλάνο για την… σωτηρία της ΑΕΚ εξέδωσαν οι μικρομέτοχοι της ΠΑΕ, οι οποίοι ουσιαστικά απαντάνε στην χθεσινή πρόταση του Πέτρου Παππά για την συμμετοχή 10 επιφανών φίλων της ομάδας που θα επενδύσουν από 1,5 εκατ.ευρώ.  

Από ιδέες και πλάνα καλά πάνε στην ΑΕΚ…
28.061views 0shares

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Των μικρομετόχων της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ.

Διαβάσαμε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, σε δύο συνεχείς εκδόσεις της 11ης και 12ης/1/2011 συνέντευξη του μεγαλομετόχου της Π.Α.Ε. κ. Π. Παππά, στην οποία , μεταξύ άλλων, ισχυρίσθηκε ότι κατά την παρελθούσα πενταετία, έγιναν σπατάλες, χάθηκαν χρήματα λόγω κακής διαχειρίσεως της Π.Α.Ε, και πρότεινε, για να εξαφανισθεί η «τρύπα»: α) να δημιουργηθεί ομάδα ευπόρων μετόχων που να είναι διατεθειμένοι να βάλουν, κάθε χρόνο για τα δύο επόμενα χρόνια, μέσο όρο 1,5 εκ ευρώ καθένας στην Α.Ε.Κ. β) θα μπορούσε να μπει σαν μέτοχος και ο κόσμος της Α.Ε.Κ. κ.λ

Εκτιμούμε την αγαθή και ειλικρινή πρόθεση του κ. Παππά και αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά του  στην επιβίωση της Α.Ε., και επειδή και εμείς πιστεύουμε στη συμμετοχή του κόσμου της Α.Ε.Κ. ως μετόχου, με παράλληλη συμμετοχή και άλλων μεγαλομετόχων, έχουμε δε μελετήσει το όλο θέμα και έχουμε υποβάλει σχετικές προτάσεις σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις  της Π.Α.Ε. που  συνήλθαν μέσα στο 2010, προβαίνουμε στην παρούσα ανακοίνωση, με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και των φίλων της Α.Ε.Κ.  με την ελπίδα ότι θα βρεθεί εφικτή λύση για να σωθεί η Π.Α.Ε. και να επανέλθει, η ομάδα μας στην παλιά της δόξα.     

1.- Από τον κ. Παππά προτείνεται όπως δέκα εύποροι μέτοχοι να βάλουν από 1,5εκ ευρώ ο καθένας, δηλ 15 εκ τον χρόνο και  για δύο χρόνια, δηλ 30 εκ ευρώ, για να εξαφανισθεί η «τρύπα». Αν εννοεί ότι οι δέκα αυτοί μέτοχοι θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η τελευταία τακτική Γ.Σ. της 17ης/12/2010 την οποία υπερψήφισε δια των εκπροσώπων του,  με τιμή μετοχής 6,40 ευρώ, ενώ η ονομαστική αξία κάθε μετοχής είναι 1,20 ευρώ, δεν νομίζουμε ότι θα βρεθούν άνθρωποι, όσο και να αγαπούν την Α.Ε.Κ., που θα βάλουν 15 εκ ευρώ και να λάβουν μετοχές που θα αντιστοιχούν στο 24,6% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Αλλά ούτε και ο κόσμος της Α.Ε.Κ. μπορεί να πάρει μετοχές σε αυτή την τιμή εκδόσεως.

2.- Εμείς οι μικρομέτοχοι, στην τακτική Γ.Σ. της 18ης/1/2010, αλλά και στις επόμενες του έτους 2010, είχαμε προτείνει  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σε πρώτη φάση, κατά 20 εκ. ευρώ με την έκδοση νέων μετοχών στο άρτιο ( δηλ στην ονομαστική αξία του 1,20 ευρώ) και την ευρεία διασπορά τους σε φιλάθλους της Α.Ε.Κ.  με παράλληλη τροποποίηση του καταστατικού  ώστε να εναρμονισθεί με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και κυρίως των αρχών της οργανώσεως διαρκούς εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου   και εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.
Συγκεκριμένα η πρότασή μας, στην οποία καταλήξαμε μετά από διερεύνηση της  ισχύουσας νομοθεσίας της χώρας μας και της οικονομικής καταστάσεως της Π.Α.Ε., περιλαμβάνει   δύο σκέλη και συγκεκριμένα: α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά κατά 20 εκ ευρώ, τουλάχιστον, με δημόσια εγγραφή, με τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών στο άρτιο (ονομαστική αξία) και β) την εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης , για να υπάρχει διαφάνεια στην διοίκηση και στις οικονομικές συναλλαγές της Π.Α.Ε.  να μην επαναληφθούν οι καταστάσεις του παρελθόντος, αλλά και να προσελκυσθούν χρηματοδότες σε μια διαφανή επένδυση.

Ειδικότερα τα δύο σκέλη της προτάσεώς μας, που θα πρέπει να εφαρμοσθούν παράλληλα, αναλύονται ως ακολούθως:

1.- Η Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
α) θα γίνει με την έκδοση νέων μετοχών  με τιμή εκδόσεως 1,32 ευρώ η κάθε μία (ονομαστική αξία 1,20 + 10% για τις δωρεάν μετοχές στην Ερασιτεχνική).
β) οι μετοχές αυτές θα διατεθούν στο ευρύ κοινό  φιλάθλων και φίλων της Α.Ε.Κ. με δημόσια εγγραφή και ευρύτατη διασπορά, σύμφωνα με τον Ν. 3401/2005.
γ) για να πραγματοποιηθεί η διάθεση μετοχών με δημόσια εγγραφή, απαιτείται, υποχρεωτικά, προηγούμενη έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο οποίο θα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η σκοπιμότητα της αυξήσεως και οι τρόποι διαθέσεως των χρημάτων από την αύξηση.
δ) για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου θα πρέπει να γίνει πραγματική απογραφή της περιουσίας της Π.Α.Ε. και κυρίως των οφειλών και απαιτήσεών της και να συνταχθή αναμορφωμένος, με βάση τα στοιχεία της απογραφής, ισολογισμός, στον οποίο θα στηριχθούν οι προτάσεις για την διάθεση του ποσού της αυξήσεως.
ε) για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου απαιτείται, υποχρεωτικά, να συμπράξει Σύμβουλος Έκδοσης που πρέπει να είναι Πιστωτικό Ίδρυμα (Τράπεζα) ή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ), που διαθέτει σχετική άδεια. Ο Σύμβουλος Έκδοσης ευθύνεται, ατομικά, για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω Δημόσια Αρχή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και Πιστωτικό ίδρυμα θα έχουν εγγυηθεί την ακρίβεια των πληροφοριών του Ενημερωτικού Δελτίου, στο οποίο θα αναφέρεται, δεσμευτικά, σύμφωνα με το business plan που θα συντάξει η Π.Α.Ε.   και ο τρόπος διαθέσεως των χρημάτων και κατ’ αυτό τον τρόπο,  σε κάθε ενδιαφερόμενο, θα παρέχονται εχέγγυα ότι τα χρήματά του θα διατεθούν για συγκεκριμένο σκοπό και δεν θα ριχτούν στον Καιάδα, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Προβλέπουμε δε ότι από τα 20 εκ ευρώ, τα 5 εκ. περίπου να διατεθούν για την εξόφληση του ομολογιακού δανείου και την απαλλαγή των νύν μεγαλομετόχων από τις προσωπικές εγγυήσεις τους προς τους πιστωτές και με τα υπόλοιπα θα καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες της Π.Α.Ε.

2.-  Εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης         

Οι αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθιερώθηκαν στη χώρα μας με τον Ν. 3206/2002 και είναι υποχρεωτικές για τις εταιρείες που οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο, είναι όμως προαιρετικές για όλες τις άλλες Α.Ε.  και εφαρμόζονται με τροποποίηση του καταστατικού τους.
Από τις αρχές αυτές προτείνουμε:

α) την καθιέρωση εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου από μετόχους της Π.Α.Ε. ή μέλη του Α.Σ. Α.Ε.Κ. που θα έχουν ειδικές γνώσεις και  εμπειρία για διαχειριστικούς ελέγχους, οι οποίοι θα εκλέγονται από την Γ.Σ. των μετόχων. Διευκρινίζεται ότι  αρμοδιότητα των ελεγκτών αυτών είναι ο ουσιαστικός διαχειριστικός έλεγχος της Π.Α.Ε. και δεν έχουν σχέση με τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Ν.2190/20.   
  
β)  την καθιέρωση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας στον οποίο θα περιλαμβάνονται , μεταξύ άλλων:

βα) η διαδικασία εκλογής των οργάνων της Π.Α.Ε. (Δ.Σ., Ελεγκτών κ.λ.)
ββ) η εφαρμογή της απλής αναλογικής κατά την εκλογή του Δ.Σ. για να είναι πλέον αντιπροσωπευτικό . Πιθανολογείται ότι μέτοχος ή ομάδα μετόχων που κατέχουν ποσοστό 2-3 % των παρόντων σε Γ.Σ. θα μπορεί να εκλέγει ένα μέλος του Δ.Σ.
βγ) η διαδικασία ψηφοφορίας εξ αποστάσεως.

Η πρότασή μας αυτή, δεδομένης της οικονομικής καταστάσεως της Π.Α.Ε. και της  αδυναμίας ή αρνήσεως των νυν μετόχων να καταθέσουν και άλλα κεφάλαια, αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωση και ανάπτυξη της Π.Α.Ε. για να γίνει και πάλι ανταγωνιστική και έχει σαν στόχο τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την  εξυγίανση της  και τη σωστή διοικητική οργάνωση της για να μην επαναλαμβάνονται αυτά που συνέβησαν στο παρελθόν και παράλληλα την άμεση συμμετοχή των φίλων και οπαδών μας στη διοίκηση και τη λήψη αποφάσεων.

Η πρότασή μας απευθύνεται όχι μόνο σε μικρομετόχους αλλά και σε επιχειρηματίες που θα επενδύσουν στην Α.Ε.Κ. μεγαλύτερα ποσά, προσελκυόμενοι από την εφαρμογή της απλής αναλογικής, γιατί θα έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στο Δ.Σ., με μικρό ποσοστό μετοχών  και προβολής τους για να επιτύχουν  άμεσα ή έμμεσα επαγγελματικά ή επιχειρηματικά οφέλη.

Τέλος , η πρότασή μας αυτή που είναι εφαρμόσιμη, αποτελεί συνοπτική παρουσίαση του θέματος με τις βασικές του αρχές, το οποίο θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση για να ακουσθούν απόψεις των φίλων της Α.Ε.Κ. και να διαμορφωθεί η τελική και οριστική πρόταση.

Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2011
Οι μικρομέτοχοι της Π.Α.Ε.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ