21/05/12 - 18:46

''Ο δανεισμός δεν λύνει το πρόβλημα της ΑΕΚ''

Πρόταση για αύξηση Μ.Κ. 20 εκατ. ευρώ μετέφεραν οι μικρομέτοχοι της ΠΑΕ ΑΕΚ σε επιστολή τους, στην οποία τονίζεται ότι μπορεί να γίνει με εισφορά 400 ευρώ από 25.000 Ενωσίτες.

''Ο δανεισμός δεν λύνει το πρόβλημα της ΑΕΚ''
20.682views 0shares

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Α.Ε.

Όπως σας έχουμε εκθέσει, κατ’ επανάληψη, στις Γ.Σ, γραπτά και προφορικά, αλλά και οι ίδιοι έχετε διαπιστώσει, η Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ. κινδυνεύει, όχι μόνο να μείνει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αλλά και να ανακληθεί η άδεια σύστασής της και να υποβιβασθεί στα εγχώρια πρωταθλήματα, για δύο λόγους:

α) Για έλλειψη ρευστότητας, προκειμένου να εξοφλήσει βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και

β) Γιατί εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση (-18,5) εκ. ευρώ, στον τελευταίο ισολογισμό της (30/6/2011).

Συγκεκριμένα, ειδικά για την πιο πάνω περίπτωση (β), στην παρ. 3 του άρθρου 73 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει, ορίζεται ότι: « Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό της, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου της, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, από τη λήξη της χρήσης , προκειμένου αυτή να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου».

Από τον Οκτώβριο του 2011, τόσο εμείς οι μικρομέτοχοι, όσο και η Ερασιτεχνική Α.Ε.Κ, προς αποφυγή των ανωτέρω κινδύνων, σας έχουμε προτείνει:

α) Την άμεση αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά 20 εκ ευρώ, σε δύο δόσεις, με δημόσια προσφορά ή εγγραφή μετοχών, για να καλυφθεί η αρνητική καθαρή της θέση (-18,5 εκ ευρώ), που εγκυμονεί ορατούς κινδύνους ανάκλησης της άδειας σύστασης και υποβιβασμού στο πρωτάθλημα.

β) Τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, στα 0,30 του ευρώ, για την απόσβεση μέρους των ζημιών. Η μείωση αυτή είναι αναγκαία, γιατί αλλιώς, με μόνη την αύξηση του ΜΚ, κατά 20 εκ ευρώ, δεν καλύπτεται η πιο πάνω υποχρέωση κάλυψης των ιδίων κεφαλαίων, στο 50% του μετοχικού κεφαλαίου και

γ) Την τροποποίηση του καταστατικού, για να εφαρμοσθούν οι σύγχρονοι τρόποι ελέγχου και διοικητικής οργάνωσης, όπως είναι η απλή αναλογική, η Εταιρική Διακυβέρνηση κ.λ.π, για την πλήρη διαφάνεια διαχείρισης.

Αν η πιο πάνω πρότασή μας, την οποία καταθέσαμε γραπτά και έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά της Γ.Σ. της 2ας/12/2011, την αναπτύξαμε δε και προφορικά, παρουσία και του μεγαλομετόχου κ. Νοτιά, είχε γίνει δεκτή, πιστεύουμε, ότι σήμερα, η Π.Α.Ε. δεν θα αντιμετώπιζε κανένα οικονομικό πρόβλημα και τους κινδύνους από την ύπαρξή του.

Στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης της Γ.Σ, στις 23/5/2012, έχουν συμπεριληφθεί, με αίτηση δική μας και της Ερασιτεχνικής, τα θέματα τα οποία καλύπτουν την ανωτέρω πρόταση.

 

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟΙ,

Ο δανεισμός της Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ. δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα λύνεται ΜΟΝΟ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 20 εκ ευρώ, τουλάχιστον.

Αν εσείς, κ.κ. μεγαλομέτοχοι, δεν θέλετε ή δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στην αύξηση του Μ.Κ. δεχθείτε την κοινή πρότασή μας, με την Ερασιτεχνική και ανοίξτε τις πόρτες, για να συμμετάσχει ο Λαός της Α.Ε.Κ., ΆΜΕΣΑ, στην Π.Α.Ε. και να μετατραπεί σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π.Α.Ε., μορφή εταιρείας Λαϊκής Βάσης. Αυτός είναι ο ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ, για τη σωτηρία της.

Δεν διαβάζετε, ότι την ιδέα μας, για Λαϊκή Βάση, προσπαθούν, με παραλλαγές, να την εφαρμόσουν και άλλες Π.Α.Ε., στη χώρα μας; Δεν βλέπετε, ότι κυριαρχούν, στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα, οι ομάδες της Ιβηρικής (Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Πόρτο, Μπενφίκα κ.λ), χωρών της ίδιας με τη χώρα μας οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, που εμφανίζονται με τη μορφή Αθλητικών Σωματείων, μορφή πλήρους Λαϊκής Βάσης;

Στη χώρα μας, επειδή από το 1979, είναι υποχρεωτική η μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας (Π.Α.Ε.) των επαγγελματικών ομάδων των ανωτέρων κατηγοριών, προτείνουμε ένα μοντέλο Ανωνύμου Εταιρείας Λαϊκής Βάσης, με ευρεία διασπορά των μετοχών της, στους φίλους και φιλάθλους της Α.Ε.Κ, το οποίο αποτελεί συνδυασμό της μορφής του Σωματείου, που αποτελεί μορφή πλήρους Λαϊκής Βάσεως και της Α.Ε, όπως αυτή εμφανίζεται στη χώρα μας, μετά την εναρμόνιση, από το 2007, του Ελληνικού δικαίου, περί Α.Ε, προς το Ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η πρότασή μας στηρίζεται στην άμεση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με δημόσια προσφορά ή εγγραφή μετοχών, όπως ακριβώς γίνεται σε όλο τον κόσμο, από τις εταιρείες, για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, προς επίτευξη των στόχων τους, στην άμεση συμμετοχή κάθε μετόχου, έστω και με μια μετοχή, στον έλεγχο και τη λήψη αποφάσεων, που αφορούν την Π.Α.Ε. και στην εφαρμογή της απλής αναλογικής, στην εκλογή των οργάνων διοίκησης και την Εταιρική Διακυβέρνηση, για να υπάρχει πλήρης διαφάνεια της διαχείρισης. Η πρότασή μας είναι πρωτοποριακή, στηριζόμενη στην παγκόσμια τάση, λόγω της οικονομικής κατάστασης, δημιουργίας κοινωνικοποιημένων επιχειρήσεων, δηλαδή, επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια κοινωνική ομάδα και αποτελούν μορφή επιχειρήσεων λαϊκής βάσης, με την μορφή Α.Ε, πλήρως εναρμονισμένης με το εσωτερικό δίκαιο της χώρας μας, για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Η συμμετοχή του λαού της Α.Ε.Κ, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να συνδυασθεί με την δωρεάν ή με μειωμένη τιμή χορήγησης εισιτηρίων διαρκείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που θα πάρει έκαστος. Όπως γνωρίζετε, ο φόρος και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων (Ε.Π.Ο, ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚΑ κ.λ.π.), στα εισιτήρια των αγώνων, ανέρχονται σε ποσοστό 45% της αξίας τους. Αντίθετα, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ο φόρος είναι ΜΟΝΟ 1%.

Πιστεύουμε, ότι, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, μπορούν 25.000 φίλαθλοι, που προμηθεύτηκαν εισιτήρια διαρκείας, τα τελευταία χρόνια, να καταβάλουν από 400 ευρώ, ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ, ο καθένας, τώρα και άλλα 400 ευρώ, μετά ένα έτος, με χρήση και πιστωτικής κάρτας, για να καλυφθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 20 εκ ευρώ, ενώ, παράλληλα, να τους χορηγηθεί και εισιτήριο διαρκείας, ΔΩΡΕΑΝ ή με μειωμένη τιμή.

Για τους λόγους αυτούς, σας εφιστούμε και πάλι την προσοχή και σας καθιστούμε υπεύθυνους, για κάθε βλάβη και ζημία, που θα επέλθει στην Π.Α.Ε-Α.Ε.Κ, από τη συμπεριφορά σας και την υποχρέωσή σας να συνδράμετε στην διάσωση και εξυγίανση της εταιρείας και, για μια ακόμη φορά, σας καλούμε:

α) Να μην αναβάλλετε την επαναληπτική Γ.Σ. της 23ης/5/2012.

β) Να εισηγηθείτε στη Γ.Σ. την αποδοχή της πρότασής μας, αύξησης του Μ.Κ. της εταιρείας και να εξηγήσετε στους κ.κ. μετόχους τη σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα εφαρμογής της πρότασης αυτής.

Αθήνα 21 Μαΐου 2012
ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΟΙ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ